Een goede website voldoet aan een aantal eisen. De toegankelijkheid van een website wordt steeds belangrijker in een wereld waar alles digitaal gebeurt. Jong, oud, met of zonder beperking, iedereen is gebaat bij een optimale gebruikerservaring. Snel en eenvoudig de juiste informatie vinden, daar draait het om. Door rekening te houden met de toegankelijkheid vergroot je de gebruiksvriendelijkheid voor iedereen.

Ooit wel eens geprobeerd om met een hand voor je ogen digitaal te bankieren? Lastig toch? Gelukkig houden banken rekening met slechtziende of kleurenblinde mensen. Hier hebben ze handige hulp tools voor ontwikkeld zoals een sprekende digipas. Maar toch is dit bij lange na niet bij iedere website het geval. Hieronder geven we vijf tips om je toegankelijkheid te verbeteren.


1. Invoervelden met labels

Voor mensen die een formulier niet of nauwelijks kunnen zien zijn er screenreaders in het leven geroepen. Een screenreader is een programma dat de tekst van bijvoorbeeld een website voorleest.

Een screenreader herkent alleen invoervelden met een label. Een label toont een omschrijving voor een invoerveld zoals naam, adres, postcode etc. Het niet gebruik maken van labels levert niet alleen onduidelijkheid op voor blinde of slechtziende bezoekers, maar voor iedereen.

Labels bij een formulier

Uiteraard is het voor mensen die wel alles kunnen zien niet altijd noodzakelijk om gebruik te maken van labels. Een alternatieve oplossing is het gebruik van placeholders (hierbij staat de omschrijving/suggestie in het invoerveld in plaats van erboven). Ontwikkelaars kiezen er dan voor om het label nog wel leesbaar te maken voor screenreaders. Dit wordt echter buiten het gezichtsveld van de gewone gebruiker gehouden.

2. Zorg voor genoeg kleurcontrast

Op een goede website is er sprake van genoeg kleurcontrast. Het helpt mensen die kleurenblind of slechtziend zijn.

Het is belangrijk dat gebruikers gemakkelijk ‘voorgrondinformatie’ van de achtergrond kunnen scheiden. Dit betekent dat er moet worden gezorgd dat de voorgrond voldoende contrasteert met de achtergrond. Een donkere tekst op een lichte achtergrond zal men beter kunnen lezen dan een lichte tekst op een lichte achtergrond.

Hier bestaan richtlijnen voor, die zijn beschreven in het WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Hierin staat beschreven dat een contrastverhouding van 3:1 het minimumniveau is voor standaardtekst en zicht. De contrastverhouding hangt onder andere af van de helderheid (luminantie) van de kleuren. Zo geeft blauw op wit een groter contrast als geel op wit.

Kleurcontrast voorbeeld

Om gemakkelijk het contrast van tekst te controleren maken wij gebruik van een handige tool, Colarable.

3. Per paragraaf kopregels (H2 en H3) aanbrengen

Een screenreader-gebruiker gaat al snel uit van de kopregels om een snelle indruk te krijgen van een pagina. Het is dan ook belangrijk om alle belangrijke onderdelen en secties op de pagina te voorzien van een koptekst.

Het onnodig gebruiken van kopteksten kan de screenreader-gebruiker dan ook erg hinderen en extra tijd kosten. Gebruik zodoende dan ook geen koptekst in bijvoorbeeld een lijst met nieuwsitems, maar gewoon hyperlinks.

Andersom geld natuurlijk hetzelfde. Bij een kopregelniveau van vier en vijf zal de screenreader-gebruiker geen hoofdnavigatie verwachten. Je loopt dan de kans dat hij niet door je site kan navigeren.

4. Alt-teksten toevoegen

Het benutten van alt-teksten is belangrijk voor je vindbaarheid in Google en voor de toegankelijkheid van je website. Met alt-teksten geef je een beschrijving aan je afbeelding, zodat zoekmachines en mensen met een beperking een afbeelding kunnen begrijpen.

Maar hoe schrijf ik een goede alt-tekst? Neem bijvoorbeeld een afbeelding van een blauwe pijl, die refereert naar een vorige pagina. In dit geval dekt de omschrijving “blauwe pijl” niet de lading, maar “vorige pagina” wel. Het is in dit geval belangrijk dat je het doel van een afbeelding beschrijft. Decoratieve afbeeldingen behoeven geen alt-tekst. Dit zorgt enkel voor ruis.

5. Wees voorspelbaar

Voor visueel beperkten is het belangrijk dat de pagina’s consistent worden ingedeeld. Een goede website is logisch opgebouwd. Door het logisch structureren van je pagina’s zorg je ervoor dat ook deze bezoekers gemakkelijk de weg weten te vinden op jouw platform. Een voorspelbare website behoeft geen verdere uitleg, een gebruiker kan er direct mee aan de slag. Probeer dan ook zoveel mogelijk ruis te voorkomen, get to the point.

Een onvoorspelbare website, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van de conventies, is lastig in gebruik. Zo staat bijvoorbeeld een hoofdnavigatie doorgaans niet onder je content en is altijd op dezelfde plek binnen de website te vinden.

Zo besteden wij in de beginfase, bij het functioneel ontwerp van websites, veel aandacht aan de structuur van een website. Om onder andere de toegankelijkheid van de web toepassing te optimaliseren.

Goede website nodig?

Ben je op zoek naar een goede website bouwer? Bekijk dan ons eerdere werk of neem dan direct contact met ons op.